Usługi gospodarki odpadami

Inwestycja w

2018

Wyjście w

2022

Polska

5.0x

zrealizowany zwrot

+1.6x

wzrost zatrudnienia

+2x

zwiększenie zdolności przetwarzania odpadów

+€100m

osiągnięta wycena na wyjściu z inwestycji

ZAMIENIAMY ODPADY W ZYSK

Wiodący regionalny dostawca kompleksowych usług gospodarki odpadami.

Do 2018 r., firma Kom-Eko stała się znaczącym podmiotem na rynku usług gospodarki odpadami na obszarze województwa lubelskiego, koncentrującym się na zbiórce, sortowaniu i składowaniu odpadów. Spółka była własnością funduszu private equity, który dążył do wyjścia z inwestycji. Zespół menedżerów zdawał sobie sprawę ze znaczącego potencjał wzrostu firmy i był zdeterminowany, aby ten wzrost osiągnąć.

V4C, wraz z zewnętrznymi inwestorami, przejęła firmę i wprowadziła plan motywacyjny dla menedżerów, dostosowując ją do celu, jakim było zwiększenie mocy przetwórczych w okresie 3-5 lat, dywersyfikacja działalności i zwiększenie udziału recyklingu w koszyku usług świadczonych przez spółkę. Firma w pełni zrealizowała plany rozwojowe, w czym pomogło podwyższenie kapitału finansujące przejęcie innej regionalnej spółki zajmującej się gospodarką odpadami. Przejęcie kolejnej zostało sfinansowane z cash flow Kom-Eko.

Kom-Eko zostało sprzedane innemu funduszowi private equity w 2022 roku. Zespół zarządzający zainwestował część swoich wpływów pochodzących ze sprzedaży akcji, które posiadał w spółce w nową transakcję i nadal zarządza Kom-Eko prowadząc ją na ścieżce szybkiego rozwoju, pod kierownictwem nowych właścicieli.