Private equity dla Europy środkowej

Landscape of Warsaw

Co nas wyróżnia?

Budujemy liderów rynku. Współpracując z założycielami i zarządami firm, sprawiamy, że stają się one większe i lepsze. Naszym głównym obszarem zainteresowania są spółki z sektora usług.

Ponad

350,000,000

Zainwestowane w Europie Środkowo-Wschodniej

Ponad

150,000,000

Przychodów spółek portfelowych w 2022 r.

Ponad

3,000 osób

Zatrudnionych w spółkach w 2022 r.

Map of Europe and V4C investments countries

Koncentrujemy się na inwestycjach
w Europie Środkowej

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.