Modern building

Nasz zespół

Duch przedsiębiorczości i instytucjonalny Rygor

Jesteśmy jednym z liderów segmentu mid-market rynku private equity w regionie Europy Środkowej. Dzięki naszym inwestycjom w home.pl oraz Shoper jesteśmy szczególnie rozpoznawalni w segmencie usług cyfrowych. Przeprowadziliśmy również wiele innych udanych inwestycji w bardziej tradycyjne firmy usługowe.

Oprócz siedziby naszych funduszy w Luksemburgu, mamy biura w Warszawie i Bukareszcie, co odzwierciedla naszą specjalizację geograficzną.

Bill Watson
Managing Partner
Jacek Pogonowski
Senior Partner
Piotr Misztal
Senior Partner
Rafał Ałasa
Partner
Bogdan Chiriță
Partner
Marina Iwanowska
Investment Director
Małgorzata Małecka
Chief Financial Officer
Weronika Przybylska
Investment Manager
Marcin Dziedzic
Associate
Anca Berindeie
Associate
Marek Kania
Analyst
Mariola Grosiak
Office Manager
Olga Wiśniewska
Assistant
By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.