Wiedza
i doświadczenie

Modern building

Nasz zespół inwestuje w Europie Środkowej od ponad 30 lat.

Koncentrujemy się na współpracy z założycielami i menedżerami w celu uwolnienia potencjału ich firm. Po dokonaniu inwestycji ściśle współpracujemy z spółkami portfelowymi, wspierając je tak, aby stały się liderami w swoich segmentach rynku. Nasz zespół pomógł firmom rozszerzyć ich zakres działalności, budować i wzmacniać zespoły zarządzające, wprowadzać nowe produkty, dokonywać przejęć konkurencyjnych podmiotów oraz ustalać strategię i taktykę, pozwalającą zdobyć lub utrzymać pozycję lidera.

Osiągamy to poprzez:

  • Finansowanie wykupu:  Zapewnienie właścicielom pełnego lub częściowego wyjścia z inwestycji.
  • Dokapitalizowanie: Finansowanie kapitału obrotowego, przejęć innych podmiotów i inwestycji wspierających wzrost organiczny.
  • Rozwój kapitału ludzkiego i organizacyjnego: Budowanie silnych zespołów zarządzających i organizacji wspierającej przyszły rozwój spółek.
  • Przyspieszenie wzrostu przez rozwój organiczny i przejęcia: Wdrażanie programów wspierających wzrost organiczny i maksymalizacja synergii po przejęciu innych spółek.
  •  Poprawa efektywności operacyjnej: Zwiększenie wydajności i marżowości dzięki wiedzy eksperckiej i wdrażaniu zmian.

Wieloletnie doświadczenie i sieć kontaktów zespołu zapewniają szeroki dostęp do potencjalnych transakcji inwestycyjnych w Polsce, Rumunii i na innych wybranych rynkach Europy Środkowo-Wschodniej.

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.