Strategia inwestycyjna

Modern building

Inwestujemy od 7 do 15 mln euro w firmy o ugruntowanej pozycji i znacznym potencjale wzrostu.

Koncentrujemy się na sektorach usługowych, które obejmują zarówno firmy z obszaru gospodarki cyfrowej, takie jak dostawcy usług w modelu SaaS i usług infrastruktury handlu elektronicznego, jak i bardziej tradycyjne, nie-cyfrowe sektory usług, takie jak opieka zdrowotna, gospodarka odpadami, logistyka czy też wyspecjalizowany handel detaliczny.

Nasze spółki portfelowe działają w oparciu o sprawdzone modele biznesowe dostosowane do lokalnego rynku, minimalizując ryzyko związane z nowymi technologiami.  Szukamy firm z u gruntowaną historią rentowności, które są gotowe do dalszego znacznego wzrostu, zarówno organicznego, jak i poprzez przejęcia. 

W naszej strategii inwestycyjnej i strategii tworzenia wartości uwzględniamy kwestie ESG i zrównoważonego rozwoju. Przez cały okres inwestycji zachęcamy nasze spółki portfelowe do poprawy parametrów w tym zakresie.