enplro

Strategia Inwestycyjna

Fundusze V4C inwestują zarówno w wykup istniejących akcji (buy-out) jak i w nowe emisje akcji, mające na celu pozyskanie środków na sfinansowanie rozwoju spółki. Często inwestujemy wspólnie z założycielami spółek lub zatrudnionymi w nich menedżerami. Interesują nas spółki posiadające potencjał konsolidacji rynku oraz możliwości wzrostu organicznego zarówno w Polsce jak i w innych krajach Europy Środkowej. 

Preferujemy:

  • pakiet kontrolny, aczkolwiek akceptujemy także udział mniejszościowy w ramach konsorcjum inwestorów o podobnej strategii inwestycyjnej i gdy możemy wywierać istotny wpływ na działalność spółki.
  • firmy generujące stabilny zysk, posiadające silną pozycję rynkową lub będące liderem rynkowym w swojej branży oraz posiadające potencjał wzrostu organicznego lub poprzez akwizycje. Zazwyczaj nie inwestujemy w przedsiębiorstwa we wczesnej fazie rozwoju (start-up) oraz firmy w głębokiej restrukturyzacji.
  • inwestycje o wartości od 10 do 25 mln Euro.

Skupiamy naszą działalność inwestycyjną na szeroko rozumianych sektorach usługowych, takich jak usługi outsourcingu, usługi medyczne, usługi telekomunikacyjne, usługi okołoprodukcyjne związane z tworzeniem łańcucha wartości, i inne. Poszukujemy spółek działających na potrzeby wewnętrznych rynków w poszczególnych krajach, gdzie kluczowe jest lokalne umiejscowienie dostawców usług i produktów.

Wspieramy menadżerów w ich działaniach na rzecz unowocześnienia spółek którymi zarządzają. Współpracujemy z właścicielami firm w ich transformacji organizacyjnej, unowocześnianiu i stymulowaniu dalszego rozwoju.

Staircase leading to Bratislava’s Castle, Slovakia.