enplro

Rafał Ałasa

Partner

Rafał dołączył do V4C w 2012 r. i od tego czasu jest aktywnie zaangażowany w realizację transakcji. Jako członek Rady Nadzorczej home.pl jest odpowiedzialny za nadzór nad działalnością tej spółki.

Wcześniej Rafał pracował w banku inwestycyjnym UniCredit CAIB w Warszawie. Brał udział w realizacji szeregu projektów w obszarze doradztwa corporate finance oraz rynków kapitałowych (ECM) w Warszawie i za granicą, m.in. w Czechach i Turcji, będąc odpowiedzialnym za wyceny, modelowanie finansowe oraz koordynowanie prac projektowych. Rafał pracował przy szeregu zakończonych sukcesem transakcji z udziałem funduszy private equity oraz transakcji M&A w branży TMT. Wcześniej, Rafał był analitykiem akcji i zajmował się spółkami z sektora mediów oraz sektora nieruchomości.

Rafal posiada certyfikat CFA. Ukończył studia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Studiował także na uczelniach w Singapurze oraz Waszyngtonie.