enplro

Piotr Misztal

Senior Partner

Piotr rozpoczął swoją karierę zawodową w 1993 r. w KPMG. Przez kolejne 5 lat, w okresie szybkiej transformacji polskiej gospodarki w latach 90-tych, zdobywał doświadczenie w zakresie corporate finance oraz fuzji i przejęć.

Z branżą private equity Piotr związał się w 1998 roku, wraz z rozpoczęciem pracy w Riverside Europe Partners LLC, firmie zarządzającej funduszami, dla której otworzył i poprowadził biuro w Warszawie. Piotr był odpowiedzialny za wszystkie obszary działalności firmy, w tym poszukiwanie celów inwestycyjnych, zarządzanie procesem transakcyjnym i negocjacje. Piotr przeprowadził 6 inwestycji typu buy-out w Polsce, a także jako członek zespołu Riverside uczestniczył w wielu transakcjach inwestycyjnych w innych krajach europejskich. Jako członek komitetu inwestycyjnego w trzech kolejnych funduszach Riverside aktywnie brał udział w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych dotyczących spółek portfelowych. Zasiadał w radach nadzorczych spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

W 2007 r. Piotr dołączył do SGAM na stanowisku Partnera oraz członka Środkowo-Europejskiego Komitetu Inwestycyjnego odpowiadając za transakcje w Polsce i regionie Europy Środkowej I Wschodniej. Po przekształceniu SGAM w Amundi, Piotr wraz z Billem i Jackiem wydzielił część działalności związaną bezpośrednio z inwestycjami w Europie Środkowo-Wschodniej, na bazie której powstało potem V4C. Jako jeden z trzech Partnerów – założycieli, Piotr jest członkiem komitetu inwestycyjnego V4C, odpowiedzialnym za decyzje inwestycyjne, dezinwestycyjne oraz za nadzór nad portfelem spółek.