enplro

Mariola Grosiak

Office Manager

Mariola jest odpowiedzialna za administracyjno-organizacyjną stronę działalności V4C. Do zespołu dołączyła w 1999 r.