enplro

Jacek Pogonowski

Senior Partner

Jacek rozpoczął karierę zawodową w 1991 r. w Arthur Andersen w Warszawie gdzie zajmował się doradztwem transakcyjnym i uczestniczył w licznych procesach due diligence. W 1995 r. przeszedł do warszawskiego oddziału Grupy Banku Austria – IB Austria Financial Advisors – jako project manager. Tam rozwinął z sukcesem obszar doradztwa corporate finance, M&A i zrealizował szereg transakcji prywatnych dla średniej wielkości spółek w Polsce.

Po przejęciu IB Austria przez ERSTE Jacek został członkiem zarządu w Erste Investments, gdzie stał na czele działu fuzji i przejęć. Jego zespół koncentrował się na transakcjach w segmencie spółek średniej wielkości, specjalizując się w projektach niepublicznej emisji akcji przedsiębiorstw. W 1998 r. przeszedł do Baring Private Equity Partners (BPEP), gdzie zrealizował największą inwestycję tego funduszu i odgrywał aktywną rolę w zarządzaniu spółkami portfelowymi w Polsce i w regionie. W 2004 r. Jacek wraz z pozostałymi partnerami wykupił część biznesu BPEP, zarządzającą inwestycjami na terenie Europy Środkowej. Kiedy w 2005 r. firma została sprzedana grupie SGAM, Jacek kierował jej warszawskim biurem. Jednocześnie był członkiem komitetów inwestycyjnych funduszy BCEF oraz SGAM Eastern Europe.

W latach 2005 – 2010 był Prezesem Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych (PSIK) oraz wiceprzewodniczącym Komitetu Inwestycyjnego Krajowego Funduszu Kapitałowego (KFK). W przeszłości zasiadał także w Radzie Nadzorczej spółki notowanej na GPW. Po przekształceniu SGAM w Amundi, Jacek wraz z Billem i Piotrem wydzielił część działalności związaną bezpośrednio z inwestycjami w Europie Środkowo-Wschodniej, na bazie której powstało potem V4C. Jako jeden z trzech Partnerów – założycieli, Jacek jest członkiem komitetu inwestycyjnego V4C, odpowiedzialnym za decyzje inwestycyjne, dezinwestycyjne oraz za nadzór nad portfelem spółek.