enplro

Fundusze

V4C Poland Plus Fund

Obecnie V4C inwestuje środki z funduszu V4C Poland Plus Fund. Fundusz koncentruje się na inwestycjach w Polsce oraz w innych unijnych krajach Europy Środkowej, w szczególności w Rumunii oraz krajach Bałtyckich. Fundusz dysponuje ponad 80 mln Euro powierzonego kapitału.

Wśród inwestorów Funduszu są między innymi Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) (angielska nazwa: European Investment Fund, EIF) oraz PFFW (Polski Fundusz Funduszy Wzrostu), utworzony przy współpracy BGK (Bank Gospodarstwa Krajowego) oraz Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego.

Kapitał powierzony przez EFI jest finansowany ze źródeł Unii Europejskiej poprzez Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych (European Fund for Strategic Investments), jako część Planu Inwestycyjnego dla Europy (Investment Plan for Europe). Celem działalności Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych jest wspieranie finansowe rozwoju inwestycji w Unii Europejskiej, a także zapewnienie łatwiejszego dostępu do finansowania, w tym finansowania typu „private equity”. V4C Poland Plus to pierwszy fundusz, któremu został powierzony kapitał z EFI w ramach Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych.

V4C Eastern Europe Fund

V4C Eastern Europe Fund, poprzedni fundusz zarządzany przez V4C, dysponował kapitałem 156 mln Euro i koncentrował swoją działalność na krajach Europy Środkowej. Fundusz ten obecnie zakończył swój okres inwestycyjny i jest w trakcie wychodzenia ze swoich ostatnich inwestycji.

Pozostałe Inwestycje

BCEF (wcześniej Baring Central European Fund) założony w 2001 roku, koncentrował swoją działalność na regionie Europy Środkowej. Kapitał funduszu wynosił 86 mln Euro. BCEF inwestował w średnie i małe przedsiębiorstwa dostarczając prywatnym przedsiębiorcom kapitał na rozwój. Fundusz ten zakończył już swoją działalność.

Doświadczenia inwestycyjne V4C obejmują również transakcje zrealizowane przez Partnerów V4C w ramach pełnionych przez nich wcześniej funkcji w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) oraz w The Riverside Company.

Art Nouveau house in Riga, Latvia.