enplro

Bill Watson

Partner Zarządzający

Bill zajmuje sie działalnoscią inwestycyjną w Europie Środkowej i Wschodniej od 1992 r. Karierę w regionie rozpoczął w EBOiR, w zespole inwestującym na Węgrzech. Następnie pracował w zespole zajmującym się inwestycjami w sektorze telekomunikacji. Po zakończeniu pracy w EBOiR Bill przeszedł do Baring Private Equity Partners (BPEP), gdzie jako Partner utworzył i zarządzał funduszem Baring Central European Fund z kapitalem 86 mln Euro. W 2004 r. Bill wraz z innymi partnerami wykupił firmę zarządzającą BPEP działającą na terenie Europy Środkowej i Wschodniej, zmieniając nazwę na Baring Corilius Private Equity. Firma ta została sprzedana grupie SGAM w 2005 roku, a Bill objął jednocześnie bezpośrednie kierownictwo funduszu z kapitałem 156 mln Euro działającego w Europie Środkowej i Wschodniej.

Po przekształceniu SGAM w Amundi, Bill kierował wydzieleniem części działalności związanej bezpośrednio z inwestycjami w Europie Środkowo-Wschodniej, na bazie której powstało potem V4C. Bill jest członkiem komitetu inwestycyjnego V4C, odpowiedzialnym za decyzje inwestycyjne, dezinwestycyjne oraz za nadzór nad portfelem spółek. Bill był aktywnie zaangażowany w pracę Rad Nadzorczych spółek portfelowych w Polsce, Rumunii, na Węgrzech i w Bułgarii. W latach 2012 – 2018 Bill Watson był członkiem rady Invest Europe’s Mid-Market oraz członkiem Professional Standards Committee (Komitet Standardów Zawodowych), w tym w latach 2014-2016 pełnił funkcję Przewodniczącego Professional Standards Committee.

Bill był aktywnie zaangażowany w pracę Rad Nadzorczych spółek…